Privacy statement

Bezoek je onze website: Opslagruimte-Eindhoven.nl, dan verwerken we een aantal persoonsgegevens. We vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan en daarom worden persoonsgegevens dan ook vertrouwelijk worden behandeld.

Welke gegevens verzamelen we van u en waar gebruiken we ze voor?

Wanneer u een informatieaanvraag doet voor het huren van een opslagruimte bij Opslagruimte-Eindhoven verzamelen wij de noodzakelijke persoonlijke gegevens om (telefonisch) contact met u op te nemen betreffende uw informatieaanvraag. Wij verzamelen uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. We gebruiken de gegevens alleen voor het beantwoorden van je vraag en bewaren ze ook niet langer dan noodzakelijk is. We bewaren de contactgegevens 2 maanden. Voor als u ons later toch nodig blijkt te hebben.

Bij het opmaken van de (huur)overeenkomst verzamelen wij de noodzakelijke gegevens, zoals uw naam, adres, geboortedatum en betalingsgegevens.

Recht op: inzage, correctie, wissing, beperking van verwerking, dataportabiliteit, bezwaar

Je hebt het recht je persoonsgegevens in te kijken. Ook kun je gegevens laten wijzigen of laten verwijderen uit onze database. Verder kun je verzoeken om de verwerking te beperken en kun je bezwaar maken tegen de verwerking. Daarnaast heb je het recht om te vragen om de gegevens die wij over jou verwerken aan jou over te dragen of aan een andere organisatie. Laat het ons weten via privacy@opslagruimte-eindhoven.nl.

Contactgegevens:

Opslagruimte-Eindhoven
info@opslagruimte-eindhoven.nl

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen.